Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

LÄS MER

Du som är rörelsehindrad och bor i Luleå kommun kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa. Hur ditt tillstånd gäller måste du kontrollera med den stad eller det land du tänker besöka.

Om du är allvarligt rörelsehindrad och har mycket svårt att gå kan du få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet ger dig rätt att parkera på särskilda parkeringsplatser. Ett parkeringstillstånd gäller under viss tid. Kom ihåg att vara ute i god tid inför sommaren om du ska förnya ditt parkeringstillstånd.

Normal handläggningstiden för ansökan om parkeringstillstånd är cirka sex veckor.

Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten