Bli god man/förvaltare

LÄS MER

För att få bli god man eller förvaltare ska personen enligt bestämmelserna i föräldrabalken vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Personen får inte förekomma hos kronofogden eller i brottsregistret och ska ange två referenser som anser att personen är lämplig för uppdraget.

Överförmyndarnämnden vill gärna att fler personer anmäler sitt intresse att få bli god man eller förmyndare. Det finns även behov av personer som kan ta tillfälliga uppdrag, till exempel att bevaka en enskilds rätt i ett dödsbo eller vid ingående av ett avtal där den ordinarie gode mannen är jävig.

Anmälan är inte bindande. Innan en person blir förordnad till ett uppdrag lämnas alltid mer information om huvudmannen. Den tilltänkte gode mannen/förvaltaren måste också åta sig uppdraget skriftligen till överförmyndarnämnden.

Om uppdraget som god man och förvaltare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten