Lämplighetsintyg ställföreträdare

LÄS MER

Blanketten behöver skrivas ut och ska sedan undertecknas av två ojäviga personer som intygar din lämplighet som ställföreträdare. Blanketten skickas sedan in till överförmyndarnämnden.

Om uppdraget som god man och förvaltare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten