Årsräkning/sluträkning för god man, förvaltare, förmyndare

LÄS MER

Blanketten används för redovisning av uppdraget som god man/förvaltare/förmyndare för de ställföreträdare som inte använder e tjänsten Valter.

Om uppdraget som god man och förvaltare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten