Återbetalning av avgift vid barns sjukdom

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om återbetalning av avgift för förskoleplats eller fritidshemsplats då ditt barn varit frånvarande på grund av sjukdom längre än 14 sammanhållna kalenderdagar.

Läs mer här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten