Modersmålsundervisning grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En elev i grundskolans åk 1 - 9 kan få modersmålsundervisning om: 

 • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
 • Språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • Minst 5 elever i kommunen önskar undervisning i samma språk
 • Det finns en lämplig lärare

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk:

 • Erbjuds i de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch
 • En elev kan få modersmålsundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet
 • Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket
 • Undervisning ska erbjudas oavsett antal elever som ansöker
 • Undervisning erbjuds om det finns en lämplig lärare

Ansökan ska inkomma under perioden 1 mars till och med 15 april och gäller för kommande läsår.

Avanmälan kan göras under hela året.

Läs mer om modersmålsundervisning på kommunens webbplats.

Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats.

Om du inte har e-legitimation: Vänd dig till rektor eller skolhandläggare på elevens skola.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa