Uppehåll eller avbrott från studier, gymnasieskola

LÄS MER

Blankett för att anmäla studieavbrott eller studieuppehåll på gymnasieskolan.

Blankett fylls i av Studie- och yrkesvägledare ( SYV) samt sparas av densamme. 

Läs mer här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten