Beställa intyg, Luleå kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om olika typer av intyg kopplade till anställningar i kommunen. Intygen utfärdas av kommunens lönecenter och skickas inom 14 dagar från beställningsdatum.

  • Arbetsgivarintyget innehåller timmar och dagar du arbetat, eventuell sysselsättningsgrad, frånvaro samt den lön inklusive ersättningar du fått under perioden du begärt. Ett arbetsgivarintyg används till att söka ersättning från exempelvis A-kassan eller Försäkringskassan.
  • Tjänstgöringsintyget innehåller de anställningar du haft i Luleå kommun samt aktuella perioder. Titel samt eventuell sysselsättningsgrad framgår också. Ett tjänstgöringsintyg används till jobbansökningar eller då du söker skola. Obs! Du behöver inte begära ett tjänstgöringsintyg då du ska söka jobb i Luleå kommun.
  • Övriga intyg innehåller information som exempelvis försäkringskassan, försäkringsbolag eller andra myndigheter vill ha. Exempel på övriga intyg är inkomstbortfall.

Tjänstgöringsbetyg

Om du önskar ett tjänstgöringsbetyg ska du vända dig till din chef.

Årsinkomst

Årsinkomst skickas till Försäkringskassan på deras begäran. För att få hjälp med att räkna ut din årsinkomst vänder du dig till försäkringskassan med dina lönespecifikationer. Har du inga ersättningar (ob-ersättning, jour-ersättning mm) tar du endast din månadslön * 12 för att få veta din årsinkomst.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa