Beställning av nybyggnadskarta, Luleå kommun

LÄS MER

Här beställer du en nybyggnadskarta inför en ny- eller tillbyggnad inom Luleå kommun. Miljö- och byggnadsnämnden avgör om det behövs en nybyggnadskarta vid ansökan om bygglov.

Mer information om ansökan av bygglov och länk till e-tjänsten där du kan ansöka om bygglov hittar du här

Leveranstiden för en nybyggnadskarta är 2-3 veckor. Under sommaren kan leveranstiden vara längre.

Taxa för nybyggnadskarta år 2019, prisexempel: För ett enbostadshus oavsett tomtyta är avgiften 10.602 kronor. Mer information om nybyggnadskartan och taxan finns här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa