Beställning av utstakning, Luleå kommun

LÄS MER

Här beställs utstakning av dig som ska göra en ny- eller tillbyggnad inom Luleå kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden avgör, utifrån Plan- och Bygglagen (PBL), om det finns behov av utstakning och lägeskontroll för byggåtgärden. Om utstakning krävs framgår det i bygglovsbeslutet. Bygglovshandläggaren kan även ha angivit krav som ska vara uppfyllda innan utstakning beställs.

Normalt tar det ca 10 arbetsdagar att få utstakningen utförd, men under sommaren kan det ta längre tid.

Mer information om utstakning hittar du här. Vid frågor kontakta Kundcenter, 0920-45 30 00, kundcenter@lulea.se  

 

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa