Information om att cistern för brandfarlig vätska tagits ur bruk (skrotintyg)

LÄS MER

Här anmäler privatperson eller företag att en oljecistern för brandfarlig vätska, belägen inom Luleå kommun, tagits ur bruk (ett så kallat skrotintyg).

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa