Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av häst eller sällskapsdjur

LÄS MER

Det här är en e-tjänst där miljö- och byggnadsförvaltningen lämnar ett utlåtande och anvisningar om platsen där du tänker gräva ner din döda häst eller ditt döda sällskapsdjur.

För handläggning av ärendet debiteras enligt gällande timtaxa. Nedsättning av avgiften kan göras med anledning av särskilda skäl eller med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa