Borgerlig vigsel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För par som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Luleň kommun.
Om borgerlig vigsel i Luleå kommun.

Under juli månad kan handläggningstiden för inskickade önskemål vara längre än vanligt. Alla önskemål kommer dock att behandlas och besvaras. 
Om vigsel förfrågan ligger nära i tid bör Ni se till att Ni har beställt och fått hem Intyg om hindersprövning och Intyg om vigsel från Skatteverket innan Ni gör bokningsförfrågan om borgerlig vigsel.

Önskat vigseldatum ska som regel vara ett datum minst två veckor fram i tiden.

Ansökan om hindersprövning

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.
Blanketten för ansökan heter Hindersprövning - Ansökan och försäkran och finns hos Skatteverket. Ansökan om hindersprövning skickar ni in till Skatteverket och efter några veckor får ni Intyg hindersprövning och Intyg vigsel skickade till er folkbokföringsadress. Observera att hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Den som vill byta till makes eller makas efternamn i samband med en vigsel kan ansöka om detta samtidigt som ansökan om hindersprövning. Då handläggs namnändringen i samband med att vigseln registreras. Ett sådant namnbyte är avgiftsfritt. 

Utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler när det gäller ansökan om hindersprövning. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert skattekontor för information.

Vigselförrättare

Luleå kommun har ett antal vigselförrättare som är utsedda av Länsstyrelsen. När ni preliminärbokar borgerlig vigsel kan ni ange om ni har önskemål om vem som ska viga er. Läs mer på Luleå kommuns hemsida.

Vittnen

Minst två personer måste vara med under vigseln som vittnen, det kan vara vänner eller släktingar, de måste ha fyllt 18 år och förstå ceremonin även om de inte kan svenska. Om vigseln genomförs i stadshuset så kan personer som arbetar i stadshuset vara vittnen under kontorstid, onsdag-fredag mellan kl 14.00 – 16.30.

Observera att både brudpar och vittnen måste visa giltig legitimation vid vigselförrättningen.

Avgift

Vigseln är kostnadsfri om den genomförs i Luleň kommun kommuns stadshus. 
Om ni väljer en annan plats än stadshuset så har vigselförrättaren rätt till reseersättning enligt gängse regler.

Vad händer sen?

När ni har preliminärbokat er vigsel via e-tjänsten kommer du att få e-postavisering när handläggningen av ärendet har påbörjats. Du kommer även att kunna följa hur handläggning av ärendet fortgår.

Vi kan tyvärr inte garantera att vigseln kan genomföras enligt era inskickade önskemål. Eventuella ändringar kommer att överenskommas med er.

Mer information från Skatteverket

Äktenskap och partnerskap

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa