Borgerlig vigsel Luleå kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För par som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Luleň kommun.

Ansökan om hindersprövning

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.
Blanketten för ansökan heter Hindersprövning - Ansökan och försäkran och finns hos Skatteverket. Ansökan om hindersprövning skickar ni in till Skatteverket och efter några veckor får ni Intyg hindersprövning och Intyg vigsel skickade till er folkbokföringsadress. Observera att hindersprövningen är giltig i fyra månader.

I samband med ansökan om hindersprövning ska ni göra en anmälan om efternamn även om du/ni vill behålla nuvarande efternamn. Blanketten heter Efternamn, byte - Ansökan och finns hos Skatteverket. Anmälan om efternamn skickar ni in till Skatteverket.

Utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler när det gäller ansökan om hindersprövning. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert skattekontor för information.

Vigselförrättare

Luleå kommun har ett antal vigselförrättare som är utsedda av Länsstyrelsen. När ni preliminärbokar borgerlig vigsel kan ni också skriva om ni har önskemål om vem som ska viga er. Läs mer på Luleå kommuns hemsida.

Vittnen

Minst två personer måste vara med under vigseln som vittnen, det kan vara vänner eller släktingar, de måste ha fyllt 18 år och förstå ceremonin även om de inte kan svenska. Om vigseln genomförs i stadshuset så kan personer som arbetar i stadshuset vara vittnen under kontorstid, onsdag-fredag mellan kl 14.00 – 16.30.

Observera att både brudpar och vittnen måste visa giltig legitimation vid vigselförrättningen.

Avgift

Vigseln är kostnadsfri om den genomförs i Luleň kommun kommuns stadshus. 
Om ni väljer en annan plats än stadshuset så har vigselförrättaren rätt till reseersättning enligt gängse regler.

Vad händer sen?

När ni har preliminärbokat er vigsel via e-tjänsten kommer Ni att få en avisering när handläggningen av ärendet har påbörjats.

Observera att vigseldatum måste vara ett datum två veckor fram i tiden.

Vi kan inte garantera att vigseln kan genomföras enligt era inskickade önskemål.

Mer information från Skatteverket

Äktenskap och partnerskap

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa