Anmälan bassängbad, Luleå kommun

LÄS MER

Den här e-tjänsten används för att anmäla verksamhet med bassängbad enligt § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, läs mer på kommunens hemsida

Anmälan ska göras senast sex (6) veckor innan anläggningen tas i bruk. Handläggningen av din anmälan debiteras enligt aktuell taxa.

Bifoga skalenlig ritning över lokalen med utrymmen för exempelvis städutrustning och hygien (toaletter, duschar, utrymmen för rengöring, etc.)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ritning över lokalen
  • OVK besiktningsprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa