Beställning av utdrag ur primärkartan, Luleå kommun

LÄS MER

Här beställer du utdrag ur kommunens primärkarta inför exempelvis planering, projektering eller inmätningar.

Du som beställer är projektledare, planerare, konsult, projektör eller liknande. 

För ett utdrag ur primärkartan måste ett nyttjanderättsavtal finnas eller, om det inte finns, skrivas.

Taxan för ett utdrag är ca 600 kronor per hektar. Mer information om taxan finns här

Leveranstiden för ett utdrag ur Primärkartan är några dagar. Observera att under sommaren kan leveranstiden vara längre.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa