Ansökan om undantag från föreskrifter om avfallshantering i Luleå kommun

LÄS MER

Använd denna e-tjänst om du vill:

  • Anmäla att du komposterar matavfall,
  • Ansöka om uppehåll från hämtning av hushållsavfall, eller
  • Ansöka om gemensam avfallsbehållare

 

Vänligen observera att en ansökan om gemensam avfallsbehållare eller uppehåll från hämtning av hushållsavfall ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.

 

Givna undantag är personliga och gäller endast den som sökt undantaget och är normalt tidsbegränsade. De ska omprövas om förutsättningarna för undantagen ändras. Fastighetsinnehavaren är skyldig att meddela om sådana förändringar sker.

 

Avgift

Avgift tas ut för handläggning av ansökan eller anmälan enligt fastställd taxa. Avgift tas ut även vid avslag av ansökan

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa