Behov av god man/förvaltare

LÄS MER

Den här blanketten kan du använda för att ansöka om god man/förvaltare. Ansökan får göras av dig själv och närmast anhöriga som make/maka, sambo, barn.

Läs här vad det innebär att få en god man eller förvaltare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten