Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (31)

  Visa alla

  Kommun och politik (13)

  • Anonyma synpunkter

   computer

   Lämna förbättringsförslag, beröm eller klagomål på Luleå kommuns service anonymt.

   Lämna förbättringsförslag, beröm eller klagomål på Luleå kommuns service anonymt.

   Till tjänstenchevron_right
  • Borgerlig vigsel

   computerperson

   För par som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Luleň kommun  kommun.

    

   För par som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Luleň kommun  kommun.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Diarium

   launch

   Här kan du söka efter ärenden och handlingar som registrerats i Luleå kommuns diarier. Du kan också söka i postlistan. Uppgifterna blir tillgängliga dagen efter att de registrerats.

   Här kan du söka efter ärenden och handlingar som registrerats i Luleå kommuns diarier. Du kan också söka i postlistan. Uppgifterna blir tillgängliga dagen efter att de registrerats.

   Till tjänstenchevron_right
  • Digital post

   computerperson

   Här kan du skicka in handlingar digitalt till Luleå Kommun.

   Här kan du skicka in handlingar digitalt till Luleå Kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Fråga kommunen

   computerperson

   Här kan du som medborgare ställa en fråga till Luleå kommun.

   Här kan du som medborgare ställa en fråga till Luleå kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Personuppgiftsincident

   computer

   Här kan du anmäla en personuppgiftsincident i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

    

   Här kan du anmäla en personuppgiftsincident i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

   computerperson

   E-tjänst för att hantera medborgares rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

    

   E-tjänst för att hantera medborgares rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Samtycke till publicering Luleå kommun

   computerperson

   När du medverkar i text eller på foton/film tagna av Luleå kommun vill vi att du godkänner att vi använder materialet. Därför behöver vi ett publiceringsmedgivande från dig. Genom att signera godkänner du att materialet får användas av Luleå kommun.

   När du medverkar i text eller på foton/film tagna av Luleå kommun vill vi att du godkänner att vi använder materialet. Därför behöver vi ett publiceringsmedgivande från dig. Genom att signera godkänner du att materialet får användas av Luleå kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Synpunkter

   computerperson

   Lämna förbättringsförslag, beröm eller klagomål på Luleå kommuns service. Du kan även lämna en synpunkt anonymt.

   Lämna förbättringsförslag, beröm eller klagomål på Luleå kommuns service. Du kan även lämna en synpunkt anonymt.

   Till tjänstenchevron_right
  • Visselblåsare

   launch

   I visselblåsarfunktionen kan anställda och medborgare anmäla allvarliga missförhållanden i Luleå kommun.

   I visselblåsarfunktionen kan anställda och medborgare anmäla allvarliga missförhållanden i Luleå kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Öppna Data

   computer

   Här kan du lämna önskemål om vilken digital information som du vill att Luleå kommun ska publicera som Öppna Data.

   Här kan du lämna önskemål om vilken digital information som du vill att Luleå kommun ska publicera som Öppna Data.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Kultur och fritid (8)

  Visa alla

  Näringsliv och arbete (2)

  • Tillbudsrapportering för brandfarliga eller explosiva varor

   computerperson

   Här rapporterar du som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara om ett tillbud eller en olycka inträffat.

   Här rapporterar du som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara om ett tillbud eller en olycka inträffat.

   Till tjänstenchevron_right

  Samhälle och gator (1)

  Stöd och omsorg (8)

  • Administrera uppdrag som god man/förvaltare (Valter)

   launch

   Här redovisar du som är ställföreträdare ditt uppdrag.

   Här redovisar du som är ställföreträdare ditt uppdrag.

   Till tjänstenchevron_right
  • Boka tid för budget- och skuldrådgivning

   computerperson

   Här kan du boka tid för att få hjälp att ordna upp en skuldsituation eller få stöd och råd om din vardagsekonomi. 

   Här kan du boka tid för att få hjälp att ordna upp en skuldsituation eller få stöd och råd om din vardagsekonomi. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Bokningsförfrågan om korttidsboende, Luleå kommun

   computer

   Här kan du som har biståndsbeslut för avlastning från Luleå kommun skicka in en förfrågan om korttidsboende.

   Här kan du som har biståndsbeslut för avlastning från Luleå kommun skicka in en förfrågan om korttidsboende.

   Till tjänstenchevron_right
  • Familjehem, kontaktfamilj och jourhem, Luleå kommun

   computer

   Här kan du lämna in en intresseanmälan om att bli kontaktfamilj, familjehem eller jourhem i Luleå kommun. 

   Här kan du lämna in en intresseanmälan om att bli kontaktfamilj, familjehem eller jourhem i Luleå kommun. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Intresseanmälan kontaktperson , Luleå kommun

   computerperson

   Socialförvaltningen söker kontinuerligt kontaktpersoner till personer som beviljats stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
   Uppdragets utformning i tidsåtgång och målsättning styrs av den funktionshindrades behov och beslutas av en handläggare. 
   Innan påbörjat uppdrag görs en lämplighetsbedömning genom intervju samt en begäran om utdrag ur belastningsregistret. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

    

   Socialförvaltningen söker kontinuerligt kontaktpersoner till personer som beviljats stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
   Uppdragets utformning i tidsåtgång och målsättning styrs av den funktionshindrades behov och beslutas av en handläggare. 
   Innan påbörjat uppdrag görs en lämplighetsbedömning genom intervju samt en begäran om utdrag ur belastningsregistret. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Kontakt och frågor gällande dödsboanmälan, Luleå kommun

   computer

   Här kan du ställa frågor om dödsboanmälan till kommunens boutredare.

   Här kan du ställa frågor om dödsboanmälan till kommunens boutredare.

   Till tjänstenchevron_right
  • Uppdragsförsäkran för kontaktpersoner , Luleå kommun

   computerperson

   Rapport och försäkran för kontaktpersoner

   För dig som har uppdrag som kontaktperson vill vi att du lämnar en rapport och försäkran vid tre tillfällen per år. Du lämnar en rapport och försäkran för varje uppdrag som du har.

   De tre perioderna är januari–april, maj–augusti och september–december. Rapport och försäkran lämnar du senast månaden efter aktuell period. Detta gör du genom vår e-tjänst.

   Rapport och försäkran för kontaktpersoner

   För dig som har uppdrag som kontaktperson vill vi att du lämnar en rapport och försäkran vid tre tillfällen per år. Du lämnar en rapport och försäkran för varje uppdrag som du har.

   De tre perioderna är januari–april, maj–augusti och september–december. Rapport och försäkran lämnar du senast månaden efter aktuell period. Detta gör du genom vår e-tjänst.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Utbildning och förskola (7)

  Visa alla