Uppdragsförsäkran för kontaktpersoner , Luleå kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppdragsförsäkran för kontaktpersoner, Luleå kommun

För dig som har uppdrag som kontaktperson vill vi att du lämnar en försäkran vid tre tillfällen per år. Du lämnar en försäkran för varje uppdrag som du har.

De tre perioderna är januari–april, maj–augusti och september–december. Försäkran lämnar du senast månaden efter aktuell period. Detta gör du genom vår e-tjänst.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa