Leverans av relationshandling, inmätning och utstakning

LÄS MER

Via denna e-tjänst levererar du enkelt in relationshandlingar, inmätningar och utstakningar för gata, park, VA, el och byggnader till Luleå kommun.
Det som skickas in ska uppfylla kraven enligt anvisningarna:
                             Relationsmätning gata och park 2017:1
                             Relationsmätning va-ledningar 2018:1
                             Kodlista för inmätning

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa