Begäran om registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du använder denna e-tjänst när du önskar använda någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen gentemot kommunen. Läs mer här.

Om du har skyddade personuppgifter i folkbokföringen så rekommenderar kommunen att du gör ett personligt besök där vi överenskommer om hur dina uppgifter samlas in och överlämnas till dig. Besök Kundcenter i vår reception i Stadshuset.

Saknar du e-legitimation kan du begära ett registerutdrag genom att fylla i en blankett som sedan skrivs under och skickas in till Luleå kommun. Klicka här för blankett.

Vill du begära ut ett registerutdrag för ditt barn kan du göra det genom att fylla i en blankett som skrivs under och skickas till Luleå kommun. Klicka här för blankett.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa