Begäran om registerutdrag, rättelse, radering, dataportabilitet och invändning enligt Dataskyddsförordningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Artiklarna 13 – 14 i GDPR beskriver kommunens informationsskyldighet till de registrerade i samband med att informationen samlas in direkt från den registrerade (art 13) eller från andra källor (art 14). Oavsett hur information samlats in så har den registrerade rättighet att ta del av information och i vissa fall även begära rättelse, radering, flytta information etc. Dessa rättigheter finns i artiklarna 15 – 22 samt att kommunen är skyldig att informera den registrerade om kommunen råkar ut för incident som kraftigt hotar den registrerades rättigheter och friheter (art 34).

Du använder denna e-tjänst när du önskar använda någon av dina rättigheter gentemot kommunen.

Om du har skyddade personuppgifter i folkbokföringen så rekommenderar kommunen att du gör ett personligt besök där vi överenskommer om hur dina uppgifter samlas in och överlämnas till dig.

Om du inte har möjlighet att logga in med e-legitimation är du välkommen att besöka Luleå stadshus, där du får hjälp av kundcenters personal.

Läs mer här.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa